Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit Griene Greide en Liander over aansluitplicht

06-02-2019

Griene Greide beheert een zonnepark te Garyp, gemeente Tietjerksteradeel. Dit zonnepark heeft in totaal een productievermogen van 6MW. Liander heeft een offerte uitgebracht voor een AC6-aansluiting van 6 MVA op de middenspanningsrail van het dichtstbijzijnde onderstation. Deze AC6-aansluiting is gerealiseerd en het zonnepark is op 12 mei 2017 in gebruik genomen.

Griene Greide wenste echter te worden aangesloten door middel van drie aparte kleinere AC5-aansluitingen van elk 2 MVA op de MS-kabel in de directe nabijheid van het zonnepark. Liander heeft dit verzoek afgewezen. Griene Greide heeft vervolgens een geschilaanvraag ingediend.

De ACM komt tot het oordeel dat Liander niet in strijd heeft gehandeld met de aansluitplicht van artikel 23, eerste lid, van de Elektriciteitswet.

Voor de vraag of Liander in strijd heeft gehandeld met artikel 23, eerste lid, Elektriciteitswet, is bepalend of het zonnepark moet worden aangemerkt als één of meer WOZ-object(en).

De afbakening van WOZ-objecten is opgedragen aan het hiertoe bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Tietjerksteradeel. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) heeft bepaald dat voor de afbakening van een WOZ-object, de door het daartoe bevoegde gezag afgegeven WOZ-beschikking bepalend is.

De gemeente heeft in dit geval geen oordeel gegeven over de afbakening van het WOZ-object. Daarom is de ACM in deze zaak genoodzaakt zelf een oordeel te vormen over de afbakening. Dit maakt haar echter niet tot het bevoegd gezag.

De ACM concludeert dan voor dit geschilbesluit dat het zonnepark één WOZ-object is. Dat betekent dat Griene Greide voor dit zonnepark op grond van de E-wet recht heeft op slechts één aansluiting die gelet op de door haar verzochte capaciteit van 6 MVA kwalificeert als een AC6-aansluiting.