Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Gasterij van Balveren - Liander

De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Gasterij van Balveren (hierna: Gasterij) en Liander N.V. (hierna: Liander) over de termijn voor het verzwaren van een grootverbruikersaansluiting. Liander heeft niet gehandeld in strijd met artikel 23 van de Elektriciteitswet (E-wet)

Gasterij had Liander om een offerte verzocht om haar bestaande aansluiting te verzwaren. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst in februari 2022, had Liander Gasterij duidelijk gemaakt dat Gasterij rekening moest houden met een realisatiedatum in het eerste kwartaal van 2023. Als reactie daarop heeft Gasterij Liander erop gewezen dat Liander verplicht is om een aansluiting te realiseren binnen een redelijke termijn van maximaal 18 weken op grond van artikel 23, vierde lid, van de E-wet en een geschil ingediend bij de ACM. Uiteindelijk heeft Liander de aansluiting van Gasterij gerealiseerd in week 2 van 2023, dus na 45 weken, gerekend vanaf acceptatie van de offerte.

Dit is langer dan de wettelijke genoemde termijn van 18 weken voor de realisatie van aansluitingen. Deze termijn is echter niet meer van toepassing als gevolg van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Volgens die uitspraak is het niet aan de wetgever maar aan de ACM om aansluitvoorwaarden vast te stellen. De ACM is daarom een onderzoek naar aansluittermijnen en een codewijzigingstraject gestart om de redelijkheid van een aansluittermijn vast te stellen. Omdat dit codewijzigingstraject nog loopt is er nu nog geen concrete norm vastgesteld. Vanwege het lopende codewijzigingstraject heeft de ACM geconcludeerd dat de aansluittermijn van 45 weken in dit geval niet onredelijk is. Liander heeft dus niet in strijd met artikel 23 van de E-wet gehandeld. Daarom verklaart de ACM de klacht van Gasterij ongegrond.

 

Documenten

Geschilbesluit Gasterij van Balveren - Liander (PDF - 187.54 KB)