Kruimelpad

Geschilbesluit E-Fiber Zeevang en grondeigenaar over aanleg kabels

Besluit in het geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de Telecommunicatiewet tussen E-Fiber Zeevang B.V. en een particuliere grondeigenaar om de aanleg in niet-openbare grond van een kabel voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk te gedogen.