Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Derifarm – Liander

Het geschil tussen Liander N.V. (hierna: Liander) en melkveehouderij gaat over de vraag of Liander alle kosten uit de eerste offerte in rekening mag brengen of dat de offerte aangepast moet worden aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde netsituatie.

Derifarm heeft Liander om een offerte verzocht voor verzwaring van haar aansluiting om deze geschikt te maken voor teruglevering. Liander heeft aan Derifarm een offerte overgelegd waarbij de meerlengte van de elektriciteitsaansluiting 743 meter bedraagt. Nadat Derifarm de offerte had geaccepteerd constateerde Liander dat de verzochte aansluiting, inclusief aansluitkabel, technisch gezien te lang was om te realiseren. Liander plaatste daarom een nieuw transformatorstation in een bestaand middenspanningsnet, nabij de installatie van Derifarm. Vanuit dit nieuwe transformatorstation is Derifarm aangesloten op het net van Liander. Door het plaatsen van een nieuw transformatorstation was de daadwerkelijke meerlengte voor de aansluiting korter dan was berekend in de offerte. Derifarm verzocht Liander daarom de offerte aan te passen aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde netsituatie. Liander heeft vervolgens aan Derifarm meegedeeld dat uit haar interne beleid volgt dat zij geen aangepaste offerte zal aanbieden.

De ACM stelt vast dat Liander in strijd heeft gehandeld met de Elektriciteitswet en de Tarievencode Elektriciteit. Liander had bij de berekening van het eenmalige aansluittarief moeten uitgaan van de daadwerkelijke situatie waarin de kabels worden aangesloten op het met het transformatorstation uitgebreide net. Met het plaatsen van een nieuw transformatorstation heeft Liander haar net uitgebreid in de richting van Derifarm. Dat zijn zogenoemde diepe aansluitkosten die voor rekening van de netbeheerder dienen te komen en vervolgens worden gedekt via het gesocialiseerde transporttarief dat Liander in rekening brengt bij haar aangeslotenen. Indien Liander het aansluittarief niet herberekent bestaat het risico dat via het aansluittarief van één afnemer wordt bijgedragen aan netuitbreidingen die (reeds) via de gesocialiseerde transporttarieven in rekening worden gebracht.

 

Documenten

Geschilbesluit Derifarm – Liander (PDF - 285.53 KB)