Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Delta Fiber Netwerk en grondeigenaren over aanleg kabels

De ACM heeft op 18 juli 2022 een besluit genomen in het geschil tussen Delta Fiber Netwerk (DFN) en particuliere grondeigenaren. De ACM beslist dat de particuliere grondeigenaren verplicht zijn te gedogen dat DFN kabels aanlegt ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 

Documenten

Geschilbesluit Delta Fiber Netwerk en grondeigenaren over aanleg kabels (PDF - 130 KB)