Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Delta Fiber Netwerk en grondeigenaar over aanleg kabels

De ACM heeft op 25 maart 2022 een besluit genomen in het geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de Telecommunicatiewet tussen Delta Fiber Netwerk (DFN) en een particuliere grondeigenaar. De ACM beslist dat de particuliere grondeigenaar verplicht is te gedogen dat DFN kabels aanlegt ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 

Documenten

Geschilbesluit Delta Fiber Netwerk en grondeigenaar over aanleg kabels (PDF - 186.3 KB)