Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Crown Van Gelder en TenneT over stroomstoring bij Diemen

De klacht van Crown Van Gelder B.V. is niet-ontvankelijk omdat zij geen partij is die een geschil heeft met een netbeheerder. 

Het geschil gaat over de vraag of TenneT heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen bij de stroomstoring in Diemen. De ACM concludeert echter dat Crown van Gelder geen partij is die een geschil heeft met een netbeheerder. Op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 kan alleen een partij die een geschil heeft met een netbeheerder een klacht indienen. Omdat Crown Van Gelder niet aan het vereiste voldoet, kan zij geen klacht indienen en is de klacht niet-ontvankelijk.

 

Documenten

Geschilbesluit Crown Van Gelder en TenneT over stroomstoring bij Diemen (PDF - 284.99 KB)