Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Genstar Capital Partners en BCP Brightstar mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Likewize (eindmededeling)

Genstar Capital Partners LLC (via haar dochtermaatchappij Wizard Purchaser L.P.) en BCP Brightstar L.P. (via haar dochtermaatschappij Resurgent) mogen via Resurgent Newco L.P. gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Likewize Corp. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 15 december 2022 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam