Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemeente Harlingen overtreedt Wet Markt & Overheid met exploitatie trailerhelling

De gemeente Harlingen concurreert oneerlijk met commerciële trailerhellingen. De gemeente vraagt namelijk geen vergoeding voor het gebruik van haar trailerhelling aan het Skieppedykje. Met een trailerhelling kunnen boten in en uit het water worden gelaten. Het gratis aanbieden van de trailerhelling door de gemeente Harlingen is een overtreding van de Wet Markt & Overheid, volgens de ACM. Harlingen dekt zo de gemaakte kosten niet en zet publiek geld in voor het ontwikkelen van marktactiviteiten.

Wat is er aan de hand?

De ACM had een klacht gekregen van Exploitatiemaatschappij de Ried B.V. Dit bedrijf heeft een trailerhelling in Harlingen die tegen betaling gebruikt kan worden. Het gebruik van de nabijgelegen trailerhelling van de gemeente aan het Skieppedykje is gratis. De ACM stelt vast dat de gemeente wel kosten maakt voor de trailerhelling aan het Skieppedykje. Door geen kostendekkende vergoeding te vragen aan gebruikers, maakt de gemeente Harlingen zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Dat is in strijd met de Wet Markt & Overheid. 

Naar aanleiding van het onderzoek van de ACM neemt de gemeente Harlingen op dit moment stappen om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie. Zij onderzoekt de mogelijkheid om de trailerhelling te verhuren.

Eerlijke concurrentie door overheden

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt & Overheid. Volgens deze wet mag de overheid niet met publieke middelen concurreren met bedrijven. De ACM houdt toezicht op deze regels.

 

Documenten

Gemeente Harlingen overtreedt Wet Markt & Overheid met exploitatie trailerhelling (PDF - 466.37 KB)