Kruimelpad

Besluit

GasloOss mag warmte leveren aan verbruikers

21-03-2019

GasloOss Sibelius B.V. mag warmte leveren aan verbruikers.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 27 februari 2019 een vergunning verleend. De ACM vindt dat GasloOss Sibelius B.V. voldoende heeft aangetoond dat zij haar taak goed kan uitvoeren. GasloOss Sibelius B.V. beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten. GasloOss Sibelius B.V. had op 24 juli 2018 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de ACM.