Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Functiewisseling directeuren ACM-directies Mededinging en Energie

Het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verheugd over de benoemingen van Remko Bos tot directeur Mededinging en Michiel Denkers tot directeur Energie. Bos en Denkers zijn al bij de ACM werkzaam en ruilen nu van functie. Ook twee teammanagers wisselen van functie. Björn Vroomen wordt teammanager bij de directie Energie en Friso Koel teammanager bij de directie Mededinging. De twee laatsten vervullen tevens de rol van plaatsvervangend directeur. De functiewisselingen gaan op 15 oktober 2023 in.

‘Met de nieuwe benoemingen krijgen we op voor de ACM belangrijke terreinen weer een nieuwe blik van zeer ervaren collega’s. Het is fijn dat door de wissel tegelijkertijd hun brede kennis en ervaring voor de ACM behouden blijft’, aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.

Directeuren Mededinging en Energie

Remko Bos: ‘In 1997 stond ik mede aan de wieg van de mededingingswetgeving in Nederland. Ik verheug me erop om samen met alle collega’s in de directie Mededinging te werken aan de opgave om het mededingingstoezicht te ontwikkelen in snel veranderende markten. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan onze missie om markten goed te laten werken voor alle mensen en bedrijven’.

Michiel Denkers: ‘Voor mij is dit een mooi moment om mijn horizon te verbreden en te bouwen aan iets nieuws. Tegen de achtergrond van de energietransitie en de energiecrisis vraagt een goede werking van de energiemarkten meer dan ooit onze aandacht. Ik kijk er erg naar uit om samen met mijn collega’s het integrale toezicht op de energiesector verder vorm te geven.’

Remko is momenteel werkzaam bij de ACM als directeur Energie. Daarvoor vervulde hij de functie van directeur Markten en directeur Consument, Nummers en Bestuur bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Remko studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgde de postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) aan de Erasmus Universiteit.

Michiel werkt op dit moment bij de ACM als directeur Mededinging. In die capaciteit is hij verantwoordelijk voor fusiecontrole en het concurrentietoezicht op de Nederlandse economie. Michiel kwam van de Autoriteit Financiële Markten waar hij onder meer hoofd Toezicht Financiële Ondernemingen was. Michiel heeft Economics and Finance gestudeerd aan Warwick University en een MBA behaald aan de Rotterdam School of Management.

Remko Bos - directeur mededinging
 

Remko Bos

Michiel Denkers - Directeur Energie
 

Michiel Denkers 

Teammanagers Mededinging en Energie

Björn Vroomen is nu teammanager bij de directie Mededinging. Eerder was hij onder meer werkzaam bij het Centraal Planbureau. Björn heeft econometrie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Bij diezelfde universiteit is Björn gepromoveerd in de economie op zijn onderzoek naar keuzegedrag van consumenten op het internet.

Friso Koel werkt nu nog als teammanager Regionale Netten bij de directie Energie. Hij heeft voor zijn overstap naar de ACM een aantal jaar in het bedrijfsleven gewerkt, waaronder in de financiële dienstverlening en bij Capgemini Consulting. Friso heeft bedrijfseconomie aan de rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.

Björn: ‘Eerder dit jaar heb ik meegewerkt aan het toezicht in de energiesector. Die ervaring smaakte naar meer. Met deze overstap kan ik met ons toezicht bijdragen aan de energietransitie en goed werkende energiemarkten. Mijn ervaring in veranderprocessen en het snel oplossen van complexe vraagstukken zet ik daarbij graag in’.

Friso: ‘De afgelopen jaren heb ik me ingezet om de energiemarkt in deze turbulente tijden goed te laten werken. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten in het brede markttoezicht. En daarmee ook op andere veranderende markten te zorgen dat concurrentie behouden blijft, het mededingingstoezicht meebeweegt en daarmee markten juist nu blijven werken’.

Bjorn Vroomen - teammanager Directie Mededinging
 

Bjorn Vroomen

Friso Koel - Teammanager directie mededinging
 

Friso Koel