Kruimelpad

Visie & opinie

Europese Mededingingsautoriteiten ondersteunen EU-klokkenluidersregeling

26-11-2018

De 28 nationale Mededingingsautoriteiten van de Europese Unie doen aanbevelingen om de conceptrichtlijn voor ‘klokkenluiders’ te verbeteren. De Mededingingsautoriteiten ondersteunen de richtlijn van harte maar willen graag nog enkele verbeteringen om tipgevers beter te beschermen. Zij pleiten bijvoorbeeld ervoor dat alle klokkenluiders dezelfde bescherming moeten genieten, ongeacht of zij hun melding eerst bij hun baas doen dan wel meteen extern bij de toezichthouder. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van de 28 Mededingingsautoriteiten.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Tips en signalen zijn van groot belang in de aanpak van kartels. Mensen die een kartel aangeven zijn kwetsbaar. Daarom zijn Europese regels voor de bescherming van klokkenluiders heel belangrijk. Dan kunnen klokkenluiders hun misstanden melden zonder dat ze het risico lopen daarvoor door hun werkgever onredelijk gestraft te worden.’

Meld tips aan de ACM

De ACM ontvangt graag tips en signalen verboden afspraken tussen bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan signalen over kartelvorming of misbruik van machtspositie. De ACM gaat zorgvuldig om met tipgevers en hun meldingen. Speciaal voor mensen die bang zijn dat hun naam bekend wordt, heeft de ACM een inlichtingeneenheid. Daar kunnen klokkenluiders anoniem hun tip geven. De inlichtingeneenheid is te bereiken op telefoon 070 722 2500.

Heeft u een tip over verboden afspraken tussen bedrijven? Meld het bij de ACM.