Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese Commissie onderzoekt kostenmodel mobiele telefonie binnen Europa

De Europese Commissie onderzoekt de wholesaleprijzen voor roaming en voor mobiele afgifte; de tarieven die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kosten van mobiele diensten in EU/EER-landen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het bepalen van een maximum voor wholesaleprijzen voor roaming en voor het vaststellen van een Europees maximumtarief voor mobiele afgifte. De Commissie heeft AXON opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren en een kostenmodel te bouwen. Op basis van data die in mei 2018 zijn uitgevraagd bij stakeholders is een concept kostenmodel gebouwd. Mobiele netwerkaanbieders hebben reeds hun eerste reactie kunnen geven.

Tweede consultatie

De Commissie opent een tweede consultatie van 15 februari 2019 tot 18 maart 2019. Voorafgaand aan de tweede consultatie kunnen partijen het publiek beschikbare concept-kostenmodel bestuderen. Eventuele opmerkingen kunnen worden ingediend tijdens de tweede consultatieronde. Naar verwachting zullen bij de tweede consultatie een update van het concept kostenmodel en bijbehorende documentatie verstrekt worden. Vragen over de verdere procedure kunnen ingeleverd worden bij Roaming-MA@acm.nl.

Meer informatie

In de bijlagen leest u de documentatie over het concept-kostenmodel.

  • Het 'Descriptive Document' is een beschrijvende handleiding van het kostenmodel. Het beschrijft de aanpak en structuur die is gevolgd bij de ontwikkeling, de berekeningsprocessen en uitgevoerde analyses, en berekeningsblokken van het model.
  • Het document 'Methodological Approach' bevat een overzicht van de belangrijkste methodlogische benaderingen die zijn gehanteerd bij de ontwikkeling van het kostenmodel.
  • In de 'User Manual' vindt u de gebruikshandleiding van het kostenmodel.
  • Wie wil weten hoe dit concept uitwerkt voor de Nederlandse situatie kan het document 'Mobile Cost Model - Netherlands' downloaden. Let op, verander voor de goede werking van de macro's na download de bestandsextensie naar .xlsm.
 

Bijlagen

Descriptive Document - Axon (PDF - 830.2 kB) Methodological Approach - Axon (PDF - 2.24 MB) User Manual - Axon (PDF - 850.68 kB) Mobile Cost Model Netherlands - Axon (XLSX - 40.15 MB)