Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energielevering aan ondernemers op hun woonadres

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ziet veel meldingen van consumenten die als ondernemer geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en benaderd worden met een aanbod van een energieleverancier.

Deze groep consumenten, waaronder veel zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), wordt benaderd met als doel een overeenkomst voor de levering van energie onder zakelijke voorwaarden aan te gaan voor hun woonhuis. De consumenten die dit aanbod accepteren, worden door energieleveranciers als zakelijke klant gezien en onder zakelijke voorwaarden beleverd. Dit levert, onder andere, problemen op als deze consumenten voortijdig een overeenkomst voor bepaalde tijd opzeggen. Zij moeten dan hoge zakelijke opzegvergoedingen betalen. De ACM ziet toe op de regels met betrekking tot het leveren van energie aan consumenten, en roept energieleveranciers op om ondernemers die voor hun woonhuis energie afnemen en deze energie overwegend privé gebruiken, de hun toekomende consumentenbescherming te bieden.

Ondernemers die een contract aangaan voor de levering van energie op hun woonadres en deze energie niet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf gebruiken zijn consument. Het is de taak van de energieleverancier om te beoordelen of een (potentiële) klant een consument is. Of dat zo is hangt af van de omstandigheden van het geval. Een inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel of een hoog verbruiksvolume kan er op wijzen dat een (potentiële) klant een leveringsovereenkomst onder zakelijke voorwaarden mag worden aangeboden, maar is daarvoor niet doorslaggevend. Zulke aanwijzingen kunnen wel een aanleiding vormen voor de (beoogde) energieleverancier om verder onderzoek te doen naar het soort gebruik. Het daadwerkelijke doel (privé of zakelijk) van het gebruik van de energie door de klant is daarbij leidend. In een woonhuis wordt de energie in vrijwel alle gevallen geheel of overwegend voor privédoeleinden gebruikt. Dit betekent dat levering aan een woonhuis in beginsel levering aan een consument is en de regels van consumentenbescherming van toepassing zijn. Het kan voorkomen dat een klant op een woonadres de energie duidelijk overwegend zakelijk gebruikt. In dergelijke gevallen handelt de klant wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf en kan deze klant dus een leveringsovereenkomst onder zakelijke voorwaarden worden aangeboden. De energieleverancier dient hier onderzoek naar te doen zodat hij de juiste wet- en regelgeving (consument of zakelijk) kan toepassen.

De ACM houdt in de gaten of energieleveranciers zich aan de regels houden bij de levering op het woonadres van consumenten die als ondernemer geregistreerd staan. De ACM kan eventueel lasten onder dwangsom of boetes opleggen als dat niet gebeurt.

De ACM houdt ook de verkoop van energiecontracten aan consumenten die niet als ondernemer geregistreerd staan, scherp in de gaten. Deze verkoop gaat er soms agressief en misleidend aan toe en dat mag niet.