Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eneco betaalt kosten voor sommige warmteaansluitingen terug

Warmteleverancier Eneco gaat verbruikers compenseren die tussen 2014 en 2018 teveel hebben betaald voor hun aansluiting op een warmtenet. Het gaat om tussen de 22 en 115 eenmalige, extra aansluitingen op warmtenetten in Utrecht, Den Haag en Amstelveen, waarvoor ieder gemiddeld 3500 euro terugkrijgt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een toezegging hierover van Eneco bindend verklaard. Na een klacht van een verbruiker heeft Eneco maatregelen genomen en zelf de ACM benaderd voor een toezegging. De warmteleverancier benadert rechtstreeks de (voormalige) klanten om wie het gaat.

De verbruikers betaalden in de genoemde periode een vergoeding voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet die was gebaseerd op de werkelijke kosten. Maar voor zo’n vergoeding geldt een wettelijk maximumtarief. Sinds 2019 brengt Eneco wel de juiste bedragen in rekening. Sinds 2020 wordt er in de regulering geen onderscheid meer gemaakt tussen vergoedingen voor nieuwe aansluitingen op bestaande en nieuwe warmtenetten.

Consumenten van warmte beschermen

De ACM let in de energietransitie onder andere op de bescherming van de consument. Dat geldt nadrukkelijk ook bij de levering van warmte. Steeds meer huishoudens krijgen blok- en stadsverwarming. Zij hebben recht op betrouwbare levering van warmte, tegen transparante prijzen en redelijke voorwaarden. De ACM houdt hier toezicht op.