Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eindrapport: Beter kiezen op de polismarkt

Onderzoek naar consumentenkeuzes en obstakels op de zorgverzekeringsmarkt

De NZa en de ACM hebben samen onderzoek gedaan naar verschillen tussen basisverzekeringen en de keuzes van consumenten. De conclusie is dat 72% van de consumenten voor 2018 een polis had waarvoor een goedkoper alternatief bestond.

Deels is dit te wijten aan obstakels in het keuzeproces van consumenten. Er is voor consumenten veel (complexe) informatie te verwerken en die is niet altijd even goed vindbaar. Daarnaast lijken verschillen tussen basispolissen soms groter dan ze zijn. Hierdoor kan het voor consumenten moeilijk zijn om de voor hen beste polis te identificeren en betalen zij mogelijk meer dan nodig.

Het rapport bevat brede oplossingsrichtingen, gericht aan verschillende partijen in de zorgverzekeringsmarkt. Concrete maatregelen moeten nader worden onderzocht

Hieronder vindt u de link naar de dataset en code die gebruikt zijn voor het onderzoek:

 

Documenten

Rapport beter kiezen op de polismarkt (PDF - 1.14 MB)