Kruimelpad

DPG verzoekt ACM om vergunningsvoorschriften in te trekken

De ACM heeft een verzoek ontvangen van DPG om eerder opgelegd vergunningsvoorschriften in te trekken. Deze voorschriften zijn opgelegd 11 februari 2015 bij de goedkeuring van de overname van De Persgroep Publishing N.V. (hierna: DPG) en Mecom Group PLC (hierna: Mecom). De voorschriften omvatten (i) een referentieaanbod, op grond waarvan een distributeur als ‘hoofdaannemer’ voor de distributie van ochtendbladen kan fungeren, en (ii) een verlengingsaanbod, op grond waarvan TMG (thans Mediahuis) de destijds geldende distributieovereenkomsten met DPG en Mecom op het gebied van distributie kan verlengen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355