Kruimelpad

Besluit

DNWG Warmte mag warmte leveren aan verbruikers

17-12-2018

DNWG Warmte B.V. mag warmte leveren aan verbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 16 november 2018 een vergunning verleend.

DNWG Warmte B.V. heeft voldoende aangetoond dat hij zijn taak goed kan uitvoeren. DNWG B.V. beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

DNWG Warmte B.V. had op 23 mei 2018 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de ACM.