Kruimelpad

Nieuwsbericht

Digital Realty mag datacenters van InterXion overnemen

07-02-2020

Digital Realty mag InterXion overnemen. Beide partijen exploiteren datacenters in onder meer Amsterdam. De Autoriteit Consument & Markt (ACM)  ziet geen problemen voor de concurrentie. Daarom mag deze overname doorgaan.

De twee partijen hebben allebei datacenters in en rond Amsterdam. Daarom heeft de ACM gekeken of de concurrentie tussen datacenters risico’s loopt door het samengaan van Digital Realty en InterXion. De ACM concludeert dat er in en rond Amsterdam voldoende alternatieven zijn waar gebruikers naar kunnen uitwijken als de prijs of kwaliteit hen niet bevalt.

Datacenters spelen een belangrijke rol in de digitale economie. In datacenters staan computers voor de opslag en verwerking van gegevens van bedrijven. Daarnaast vormen datacenters een belangrijke schakel in het internet. Zij huisvesten internetknooppunten en de verbindingen tussen bedrijven die de digitale economie vorm geven.

Fusiecontrole ACM

De ACM houdt toezicht op de concurrentie tussen bedrijven. Bij een fusie of een overname toetst de ACM vooraf of de bedrijven die samengaan niet een zodanig sterke positie krijgen dat zij zonder problemen de prijzen kunnen verhogen, de kwaliteit verlagen of de innovatie verminderen. Als daarvan sprake is, houdt zij de transactie tegen. Daarmee zorgt zij ervoor dat markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.