Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Deventer moet kosten voor particuliere bewindvoerders vergoeden

De gemeente Deventer moet inwoners met een laag inkomen de keuze blijven geven tussen een particuliere bewindvoerder of een bewindvoerder van de gemeente. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald na een klacht van De Financiële Hulpverlener, een particuliere ondernemer die actief is als bewindvoerder.

Een bewindvoerder regelt alle financiële zaken voor mensen die dat zelf niet kunnen. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald.

Wat is er aan de hand?

Deventer biedt zelf als gemeente bewindvoering aan voor inwoners met een laag inkomen die niet in staat zijn om zelf hun financiële zaken te regelen. Zij hoeven niet te betalen voor deze dienst van de gemeente. Tot eind 2016 konden inwoners ook kiezen voor een particuliere bewindvoerder. De kosten voor de bewindvoerder werden dan vergoed via de bijzondere bijstand. De gemeente heeft eerder dit jaar de vergoeding via de bijzondere bijstand gestopt met als doel om de uitgaven uit de bijzondere bijstand te beperken. Aan particuliere bewindvoerders heeft zij vervolgens laten weten dat de kosten voor bewindvoering in 2017 niet langer vergoed worden. Chris Fonteijn, voorzitter van de ACM: ‘Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen zelf kunnen kiezen voor een bewindvoerder.’ 

Geen publieke middelen voor commerciële activiteiten

Een gemeente mag alleen onder strikte voorwaarden publieke middelen inzetten voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook kan uitvoeren. Een gemeente moet daarbij de integrale kosten doorberekenen en mag een dienst niet gratis aanbieden. Als Deventer de kosten voor beschermingsbewind vergoedt met publiek geld, dan mag de gemeente niet alleen de kosten voor de gemeentelijke bewindvoerder vergoeden. Zij moet dan ook de kosten voor een particuliere bewindvoerder vergoeden.

Reactie gemeente

De gemeente stelt dat zij de beslissing om de kosten voor particuliere bewindvoerders niet langer te vergoeden, inmiddels heeft teruggedraaid. Inwoners met een laag inkomen kunnen volgens de gemeente weer kiezen voor particuliere bewindvoerders en daar een vergoeding voor krijgen. Daarnaast heeft de gemeente bij de ACM aangegeven dat de gemeente nieuw beleid voorbereidt om de uitgaven uit de bijzondere bijstand te beperken. Chris Fonteijn: ‘We begrijpen dat de gemeente werkt aan nieuw beleid dat wel in lijn is met de Wet Markt en Overheid. Dat juichen we toe.’

Eerlijke concurrentie

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid en zorgen ervoor dat de overheid niet oneerlijk concurreert met een bedrijf. De ACM houdt toezicht op deze regels.