Kruimelpad

Besluit

DELA en Monuta mogen samen een nieuwe onderneming starten (concentratiebesluit)

07-02-2019

DELA Uitvaartverzorging N.V. en Monuta Uitvaartverzorging N.V. mogen samen een nieuwe onderneming starten voor de bouw van een crematorium in Maastricht. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 7 februari 2019 besloten. Er blijft na de joint venture voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.