Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De ACM vraagt pakketvervoerders om omzet op te geven

De ACM verzoekt aanbieders van pakketvervoerdiensten hun relevante netto-omzet over het jaar 2022 op te geven. De informatie moet uiterlijk 31 december 2023 bij de ACM binnen zijn.

De ACM vraagt de aanbieders om hun omzet op te geven via het ‘Formulier omzetopgave’. Kijk voor meer informatie over de omzetopgave in de ‘Richtlijnen indienen omzetopgave’.

Waarom moeten aanbieders hun omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de pakketvervoersector. Aanbieders van pakketvervoerdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Hiervoor geldt een verdeelsleutel op basis van de relevante netto-omzet.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

ACM verdeelt de aanbieders op basis van hun relevante netto-omzet in twee categorieën. Is de omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeven de aanbieders geen bijdrage te betalen voor het toezicht. Ligt de omzet op 2 miljoen euro of hoger? Dan worden de aanbieders naar rato van hun relevante netto-omzet belast.
 

 

Documenten

Brief verzoek omzetopgave (PDF - 199.86 KB)