Kruimelpad

De ACM legt compensatievergoeding warmte uit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een bindende gedragslijn op aan Eneco Warmte en Koude B.V. (hierna: Eneco). De ACM geeft in dit besluit duidelijkheid over hoe in de toekomst een goede kwaliteit van dienstverlening wordt gegarandeerd door juiste toepassing van de compensatievergoeding voor afnemers met warmtepompen.

De ACM verduidelijkt dat een leverancier de compensatievergoeding moet betalen bij een onderbreking van meer dan 4 uur in de levering van bronwarmte in het net. Dat de bewoners op een andere manier (bijvoorbeeld door de warmtepomp op volledig elektrisch te zetten) gebruik konden blijven maken van ruimteverwarming en warm water doet daar niet aan af.

Een leverancier hoeft geen compensatievergoeding te betalen als de onderbreking minimaal drie dagen van te voren aan de bewoners is bekend gemaakt. Is aan deze termijn voldaan, dan kunnen de bewoners de onderbreking voorzien.

Als de leverancier de compensatie op de bovenstaande manier uitvoert dan hanteert een leverancier daarmee voor dit onderdeel een goede kwaliteit van dienstverlening. De ACM is van mening dat op voorhand niet duidelijk was wanneer sprake was van een goede kwaliteit van dienstverlening bij de toepassing van een compensatievergoeding. Die duidelijkheid geeft de ACM nu in dit besluit.

De ACM neemt het besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een aantal bewoners in de wijk. De bewoners lieten zich vertegenwoordigen door de Vereniging Eigen Huis. 

Bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM, komen veel vragen binnen over de storingscompensatie bij warmtevoorzieningen in het algemeen. In 2016 waren dat 34 vragen, in 2017 50 en in 2018 100.