Kruimelpad

CZAV en CAV Agrotheek willen een minderheidsbelang verkrijgen in Farm21 (concentratiemelding)

Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV) tezamen met CAV Agrotheek B.V. wil een minderheidsbelang verkrijgen in Farm21 B.V. De bedrijven hebben op 9 november 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor deze concentratie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV) is een agrarische coöperatie met ruim 3.000 aangesloten producenten van primaire landbouwproducten in de sectoren akkerbouw, fruitteelt, vollegrondgroententeelt, veehouderij, bloembollenteelt en biologische landbouw.
  • CAV Agrotheek B.V is toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, (gras)zaden, veevoeders en producent en leverancier van bollen- en boomkluitnetten en bindelastiek in de agrarische sector.
  • Farm21 B.V. is een ontwikkelaar en leverancier van sensoren.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde concentratie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355