Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie ontwerp beleidsregel kenbaar maken internetsnelheden

19-09-2017

Volgens de netneutraliteitsverordening moeten internetaanbieders precies omschrijven welke internetsnelheden consumenten mogen verwachten van de internetdienst die ze afnemen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke maximumsnelheid een aanbieder kan leveren en welke snelheid een consument normaal gesproken kan verwachten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerp beleidsregel gemaakt waarin de verschillende internetsnelheden die worden genoemd in de netneutraliteitsverordening nader worden ingevuld. Op die manier wordt duidelijk welke verschillende snelheden internetaanbieders kenbaar moeten maken.

Reageren kan tot en met 20 oktober 2017

Wilt u reageren op deze ontwerp beleidsregel? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw reactie sturen naar de ACM. Dit kan tot en met 20 oktober 2017. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij de definitieve beleidsregel vaststelt.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 16.0864.64.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

programma-ma@acm.nl