Kruimelpad

Consultatie leidraad voor het delen van mobiele netwerken

In de leidraad voor het delen van mobiele netwerken verduidelijkt de ACM hoe telecomaanbieders mogen samenwerken bij de uitrol van mobiele netwerken.

Goedwerkende mobiele diensten zijn cruciaal voor Nederland. Daarom is het belangrijk dat mobiele dekking betrouwbaarder wordt en overal in Nederland een goede kwaliteit heeft. Dit zorgt ervoor dat telecomaanbieders investeren in het vergroten van de capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken. 

Samenwerking tussen telecomaanbieders kan er aan bijdragen dat deze investeringen op een verantwoorde wijze worden gedaan. Dat mag niet ten koste gaan van de onderlinge concurrentie. In de leidraad wordt uitgelegd dat telecomaanbieders in een eerder stadium mogen samenwerken bij het vinden van nieuwe antennelocaties, om zo sneller en efficiënter de dekking en capaciteit van mobiele netwerken voor 4G en 5G te verbeteren. Ook het geleidelijk uitfaseren van 2G en 3G en de  wettelijke regels voor de huur en verhuur van frequenties bieden mogelijkheden voor telecomaanbieders om meer samen te werken.  

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op deze conceptleidraad. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve leidraad.

Reageren

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de conceptleidraad. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve versie.
Reageren kan uiterlijk tot en met woensdag 30 september 2020. Deze reactie kan gestuurd worden naar leidraad.sharing@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag