Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie kostentoerekeningssysteem Schiphol 2019-2021

Reizigers staan klaar met hun koffers voor de deur van Schiphol
 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag een ontwerpbesluit gepubliceerd over het kostentoerekeningssysteem van Schiphol voor de periode 2019-2021. Op basis van dit systeem stelt de Royal Schiphol Group de tarieven vast die zij op de luchthaven Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen in rekening brengt. Het gaat dan bijvoorbeeld om landings- en beveiligingstarieven. Door recente wijzigingen in de Wet luchtvaart stelt Schiphol vanaf 2019 tarieven vast voor een periode van drie jaar. Dit vervangt het huidige systeem met tarieven voor maximaal één jaar.

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 maart 2018 reageren op dit ontwerpbesluit.

Tariefregulering Schiphol

Schiphol mag alleen de kosten aan luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen die met luchtvaart of met beveiliging te maken hebben. Voordat Schiphol de tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen vaststelt moet zij door middel van een toerekeningssysteem laten zien welke kosten zij in de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen verwerkt. De ACM moet dit systeem goedkeuren. Bij de beoordeling van het systeem kijkt de ACM of Schiphol aanvaardbare bedrijfseconomische principes heeft toegepast.

Met dit besluit voor de periode 2019-2021 is naar schatting een kleine drie miljard euro aan omzet van luchtvaartactiviteiten gemoeid.

Actuele issues

De komende jaren breidt de luchthaven uit met een nieuwe pier en terminal. De ACM heeft bij de beoordeling van het toerekeningssysteem 2019-2021 gekeken hoe Schiphol de afschrijvingskosten voor de nieuwe gebouwen berekent. De ACM concludeert dat de afschrijvingsmethode die Schiphol standaard bij gebouwen hanteert voldoet. 

Efficiëntieprikkels in de Wet luchtvaart moeten Schiphol stimuleren om de daadwerkelijke kosten van investeringsprojecten binnen de begroting te houden. Zo mag Schiphol bijvoorbeeld bepaalde uitgaventegenvallers bij grote investeringen een aantal jaren niet bij luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen. Schiphol heeft in het toerekeningssysteem vastgelegd hoe zij eventuele verschillen – zowel positieve als negatieve – tussen de investeringsbegroting en de werkelijke uitgaven berekent en laat doorwerken in de tarieven.

Reageren?

ACM ontvangt graag reacties van belanghebbenden op het ontwerpbesluit. Luchtvaartmaatschappijen en andere partijen die belang hebben bij dit besluit, hebben vanaf vandaag zes weken de tijd om te reageren.