Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie conceptteksten EHD ter wijziging methodebesluit RNB’s gas

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stelt voor elke netbeheerder de methode van regulering vast voor de uitvoering van de wettelijke taken (hierna: methodebesluit).

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 24 juli 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:348) is de ACM voornemens om het methodebesluit regionale netbeheerders gas te wijzigen.

De ACM legt vanaf vandaag de conceptteksten voor de wijzigingen betreffende het besluitonderdeel Extra Hoge Druk netten (EHD) van het methodebesluit voor een periode van vier weken ter inzage.

Voor de duidelijkheid heeft de ACM de besluitteksten uit het methodebesluit gekopieerd die betrekking hebben op EHD. Een groot deel van deze teksten wordt echter niet aangepast. Alleen de geel geacteerde teksten zijn gewijzigd. Voor deze teksten vraagt de ACM een reactie van belanghebbenden.

Belanghebbenden kunnen vanaf vandaag binnen vier weken hun zienswijze naar voren te brengen. De laatste dag waarop dit kan is vrijdag 21 december 2018. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten tot Directie Energie van de ACM, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen aan: regulering-energie [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Consultatie conceptteksten EHD ter wijziging methodebesluit RNB's gas (PDF - 247.92 KB)