Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concurrentierisico's bij vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s voor de concurrentie op de markt van het vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen. Dit onderzoek heeft zich toegespitst op het risico van (hoge) overstapkosten en het risico van bundelen van het vermogensbeheer en het investeringsadvies.

Uit dit verkennend onderzoek komt naar voren dat:

  • Pensioenfondsen die wisselen van vermogensbeheerder éénmalig gemiddeld tussen de 6,7% en 8,3% hogere vermogensbeheerkosten hebben in het jaar van wisselen;
  • Pensioenfondsen die het investeringsadvies en vermogensbeheer gebundeld afnemen, veel minder vaak overstappen dan pensioenfondsen die dat niet doen.
  • Pensioenfondsen die het vermogensbeheer samen met investeringsadvies afnemen, 10% meer voor het vermogensbeheer betalen dan pensioenfondsen die deze diensten apart afnemen. Dit geldt met name voor kleine en middelgrote pensioenfondsen.

De aanleiding voor dit verkennend onderzoek is het economische en maatschappelijke belang van deze markt en signalen die de ACM ontvangen heeft, dat sprake zou zijn van een verstoring van de concurrentie tussen vermogensbeheerders.

De ACM heeft interviews gehouden met marktparticipanten en experts om deze risico’s te onderzoeken. Daarnaast heeft de ACM gegevens opgevraagd van Nederlandse pensioenfondsen om een kwantitatieve analyse te kunnen maken.

De ACM heeft de resultaten van dit onderzoek gedeeld met pensioenfondsen en de Pensioenfederatie. De pensioenfondsen herkennen deze resultaten en geven aan de inzichten te kunnen gebruiken bij hun afwegingen ten aanzien van hun keuzes voor vermogensbeheer en advies. De ACM adviseert pensioenfondsen om goed te kijken naar de kosten en baten van het gebundeld of ongebundeld afnemen van beheer en advies. Daar kunnen mogelijk voordelen te behalen zijn.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de onderliggende kwantitatieve analyse dan kunt u contact opnemen met de ACM op info [at] acm [punt] nl (info[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Concurrentierisico's bij vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen (PDF - 81.66 KB)