Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Concept methode regulering drinkwater- en elektriciteitsbedrijven in Caribisch Nederland

16-05-2019

De ACM consulteert het concept van de nieuwe methode voor de regulering van de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De ACM voert sinds 1 juli 2016 het toezicht uit op de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Op grond van deze wet moet de ACM de maximale tarieven vaststellen voor de productie en voor de distributie van drinkwater en elektriciteit in Caribisch Nederland. Om tarieven vast te stellen, stelt de ACM een methode op. De publicatie van deze concept methode is bedoeld om input van belanghebbenden te krijgen, zodat de ACM vervolgens de methode definitief kan vaststellen. Belanghebbenden zijn in dit geval de bedrijven waarvoor de ACM de tarieven gaat vaststellen en consumentenorganisaties die groepen consumenten vertegenwoordigen. De ACM zal vanaf 1 januari 2020 jaarlijks nieuwe maximumtarieven vaststellen op basis van deze methode, welke de huidige methode voor de periode 2017-2019 dan vervangt. Deze nieuwe methode zal geldig zijn tot en met 2029. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juni 2019 op deze concept methode reageren.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 27 juni 2019 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per e-mail naar: CaribischNederland@acm.nl.