Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codewijzigingsvoorstel Aanleverdata verbruiksprofielen en calorische omrekenfactor

04-01-2021

De Autoriteit Consument en Markt heeft een codevoorstel ontvangen van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) en Netbeheer Nederland. Het voorstel beoogt de Informatiecode in overeenstemming te brengen met de kortere termijn die netbeheerders in de praktijk hanteren voor het aanleveren van de calorische omrekenfactor aan de leveranciers. Deze calorische omrekenfactor gebruiken de leveranciers om de gasmeterstanden op de juiste manier te corrigeren voor de variaties in de calorische waarde van het aardgas.

Ook beoogt het voorstel de aanleverdata van verbruiksprofielen voor elektriciteit te harmoniseren met de aanleverdata van verbruiksprofielen voor gas. Verder wordt in het voorstel de termijn voor het aanleveren van de verbruiksprofielen verlengd, zodat deze profielen zorgvuldiger kunnen worden vastgesteld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?