Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit update gascodes 2021

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de gasvoorwaarden (Transportcode gas LNB, Tarievencode gas en Takencode gas LNB) om deze in lijn te brengen met de huidige gastransportpraktijk. Deze wijzigingen hebben in de eerste plaats tot doel om fouten, onvolkomenheden en inconsistenties in de gasvoorwaarden te herstellen. In de tweede plaats vinden er twee inhoudelijke wijzigingen plaats. Zo wordt de opstartdienst uitgebreid waardoor deze ook kan worden toegepast op entry-punten. Daarnaast komen bepaalde vormen van de gastransportdienst wheeling te vervallen, omdat hier in de praktijk geen gebruik meer van wordt gemaakt.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar codes energie wijzigen

Naar het Staatscourantbericht.