Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit verzamelcode 2021

Met het Codebesluit verzamelcode 2021 wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit, en de Tarievencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas. Dit besluit herstelt een aantal inconsistenties en fouten in deze codes. Verder versoepelt dit besluit de eisen voor productie-eenheden van het type B en C, waarmee de eisen beter bij de Europese praktijk aansluiten. Daarnaast wordt het makkelijker voor eigenaren van energieopslagfaciliteiten om de conformiteit van deze faciliteiten aan te tonen.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak