Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit update gebiedsindelingscodes 2019

Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de Gebiedsindelingscode gas en de Gebiedsindelingscode elektriciteit op voorstel van Netbeheer Nederland.

Codebesluit update gebiedsindelingscodes 2019 in de Staatscourant

Per 1 januari 2019 hebben gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor de gebiedsindelingen van netbeheerders zoals deze zijn beschreven in de gebiedsindelingscodes. Met dit besluit worden de Gebiedsindelingscode gas en de Gebiedsindelingscode elektriciteit in lijn gebracht met de feitelijke indeling van gemeenten. Daarnaast wordt de peildatum voor actualisering van de gebiedsindelingscodes verplaatst van 31 december van het voorgaande jaar, naar 1 januari van het jaar waarin de actualisering wordt gedaan. Dit, omdat een gemeentelijke herindeling altijd ingaat op 1 januari. Het besluit bevat tevens enkele redactionele wijzigingen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?