Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit toekenning EAN-codes elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. In het besluit worden de voorwaarden gewijzigd over het aanduiden, en het toekennen van EAN-codes aan aansluitingen, overdrachtspunten, allocatiepunten, elektriciteitsproductie-eenheden en productie-installaties. Ook worden begrippen gewijzigd die gebruikt worden voor het aanduiden van elektriciteit producerende apparatuur. Hiervoor wijzigt de Tarievencode elektriciteit, de Netcode elektriciteit en de Meetcode elektriciteit.

Wat zijn EAN-codes?

Een EAN-code (Europees Artikel Nummer) is een unieke cijferreeks. EAN-codes worden binnen de Nederlandse energiemarkt gebruikt voor de identificatie van netten, verbindingen, verzamelingen, aansluitingen en installaties. Deze  identificatie is nodig voor de juiste uitvoering van de administratieve processen.

Wat is de reden van deze codewijziging?

Om onduidelijkheden bij het toewijzen van EAN-codes te voorkomen worden hierover in de voorwaarden verbeteringen doorgevoerd. De verplichting van het toekennen van EAN-codes door de netbeheerder wordt nu nog geregeld in de Informatiecode elektriciteit en gas. In de nieuwe Energiewet wordt voorgenomen om de informatie-uitwisseling zoals nu beschreven in de Informatiecode elektriciteit en gas op te nemen in een ministeriële regeling. Om te voorkomen dat deze verplichting uit de voorwaarden verdwijnt, wordt deze in de Netcode elektriciteit opgenomen. Tenslotte wordt met dit besluit het begripsgebruik voor de aanduiding van elektriciteit producerende apparatuur in de voorwaarden eenduidig vastgelegd.