Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit snelle foutstroom HVDC-systemen

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit zodat de mogelijkheden van nieuwe generatie HVDC-systemen (systemen voor hoogspanningsgelijkstroom-netten) om het hoogspanningsnet in balans te houden ingezet kunnen worden. De huidige bepalingen stonden dat niet toe.

Oude HVDC-systemen kunnen reactief snelle foutstroom leveren. Dit wordt grid following genoemd. Het systeem wordt zodanig ingeregeld dat wanneer het systeem een verstoring detecteert, de bijbehorende regeling geactiveerd wordt. Hier zit een onvermijdelijke vertraging in. De nieuwe generatie HVDC-systemen zijn in staat actief snelle foutstroom te leveren. Dit heet grid forming.

In het oude systeem leveren synchrone elektriciteitsproductie-eenheden, zoals elektriciteitscentrales, direct een bijdrage aan het handhaven van een stabiel niveau van spanning en frequentie. Met het voortschrijden van de energietransitie blijven deze eenheden vaker ongebruikt, waardoor er vraag is naar alternatieve systemen die de stabiliteit van het elektriciteitsnet kunnen borgen. Moderne HVDC-systemen bieden technische oplossingen om aan deze vraag te voldoen. Deze mogelijkheden kunnen momenteel niet volledig benut worden vanwege beperkingen in de bestaande Netcode elektriciteit. Met dit besluit worden deze beperkingen weggenomen.

Naar de Staatscourant.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?