Kruimelpad

Besluit

Codebesluit reparatie gascodes

14-03-2019

Met dit besluit worden diverse omissies, verschrijvingen en onjuiste verwijzingen in de Transportcode gas LNB, Meetcodegas RNB, Allocatiecode gas en Begrippencode gas gecorrigeerd. Ook vervalt een overbodig artikel.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?