Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit overgangsbepaling artikel 14.5 Netcode elektriciteit

Met dit codebesluit herstelt de ACM de bepaling betreffende de overgangstermijn voor power park modules in de Netcode elektriciteit. Door een tweetal codewijzigingen die onlangs genomen zijn, is er rechtsonzekerheid ontstaan, die met dit besluit wordt opgeheven.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?