Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit over de uittreedregeling voor maatwerkaansluitingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland over de uittreedregeling.

Wat staat er in het besluit?

Met dit codebesluit wijzigt de ACM op voorstel van de Netbeheer Nederland de Tarievencode elektriciteit. Het besluit geeft afnemers met een maatwerkaansluiting de mogelijkheid om de dienst ‘vervanging’ niet meer af te nemen als daar geen behoefte aan is.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen het besluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel code uittreedregeling (PDF - 242.75 KB)