Kruimelpad

Besluit

Codebesluit kredietwaardigheidsbeleid GTS

14-09-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om het kredietwaardigheidsbeleid GTS van de Transportcode gas LNB te wijzigen.

Het doel van de codewijziging is het vereenvoudigen van de berekening van de exposure en het wegnemen van negatieve ervaringen bij erkende programmaverantwoordelijken. De berekening van de exposure van erkende programmaverantwoordelijken wijzigt op een aantal punten: onbalansexposure gebaseerd op de dagelijkse onbalans, afschaffing van de vaste TTF-reservering, introductie van een vaste onbalansexposure, verlenging van de termijn van financiële zekerheid en vaststellen van de exposure inclusief btw. 

Codebesluit kredietwaardigheidsbeleid GTS (op website Staatscourant) 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?