Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Informeren gewijzigde afnamecategorie

Met dit besluit voegt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een bepaling toe aan de Allocatiecode gas. Deze bepaling verplicht dat netbeheerders de betrokken marktpartijen informeren over een wijziging van de afnamecategorie. Elke aangeslotene op een gastransportnet is ingedeeld in een bepaalde afnamecategorie. Deze categorie bepaalt de wijze waarop de allocatie van gas plaatsvindt voor de betreffende aangeslotene. Voor grootverbruikers is de afnamecategorie mede afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen gas. Verandering in de jaarlijkse afname van gas kan daardoor leiden tot een wijziging van de afnamecategorie. De wijziging van de afnamecategorie kan bijvoorbeeld betekenen dat de meetinrichting moet worden aangepast.

Om deze reden is het belangrijk dat de betrokken partijen geïnformeerd worden over de wijziging. Tot nu toe was het niet verplicht dat de netbeheerder de aangeslotene, leverancier en meetverantwoordelijke informeerde over een wijziging van afnamecategorie, waardoor het ook regelmatig niet gebeurde. Met dit besluit worden netbeheerders verplicht de betrokken marktpartijen te informeren.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?