Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit GXX-profiel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het codevoorstel van de NEDU en Netbeheer Nederland over het leggen van de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het verbruiksprofiel GXX bij de NEDU. Het codebesluit wijzigt de Informatiecode elektriciteit en gas en de Allocatiecode gas. De ACM neemt het codevoorstel van de indieners over.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

Achtergrond

Voor verschillende typen aansluitingen op het gasnetwerk moet er een zogenoemd verbruiksprofiel worden opgesteld. Een verbruiksprofiel is een gemiddeld verbruikspatroon over de uren in een dag en over de dagen in het jaar voor een bepaald type gasaansluiting. Met deze profielen kunnen bijvoorbeeld programmaverantwoordelijken en leveranciers hun inkoop van gas optimaliseren. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van die verbruiksprofielen is in de codes vastgelegd.

Wat staat er in het codebesluit?

Het codebesluit verduidelijkt welke partij de verantwoordelijkheid heeft voor het opstellen van de verschillende verbruiksprofielen. Daarnaast verlegt het codebesluit de verantwoordelijkheid voor het GXX-profiel van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet naar de NEDU, omdat dat praktische voordelen heeft.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?