Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit blindvermogen-eisen synchrone productie eenheden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de blindvermogen-eisen voor nieuw te bouwen synchrone productie-eenheden in de Netcode elektriciteit te wijzigen. Dit is een vervolg op het besluit dat de ACM op 20 december 2018 heeft genomen over de voorwaarden voor productie-eenheden.

Wat is blindvermogen?

Blindvermogen is een elektrisch fenomeen dat alleen optreedt in wisselstroom-netten. Met name transformatoren en elektromotoren genereren blindvermogen. Maar ook de elektriciteitsnetten zelf genereren blindvermogen. Dit blindvermogen moet gecompenseerd worden, omdat anders de spanning in de elektriciteitsnetten te veel gaat variëren. Onder andere synchrone productie eenheden kunnen dit blindvermogen compenseren.

Wat is het doel van het besluit?

Het doel van het besluit is om de blindvermogen-eisen voor nog te realiseren synchrone elektriciteitsproductie eenheden in de Netcode elektriciteit op te nemen. De Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening) is de basis voor deze eisen.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit van ACM worden de blindvermogen-eisen voor synchrone productie eenheden van de typen B, C en D in de Netcode elektriciteit vastgelegd. Het betreft dan synchrone productie eenheden met een vermogen groter dan 1 MW. Daarmee zijn de blindvermogen-eisen voor alle productie-eenheden bepaald.

Zie ook het bericht in de Staatscourant

 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?