Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit aansluitvoorwaarden elektriciteit 2022

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit opgesteld over een voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. In het besluit worden de voorwaarden in de codes op drie punten gewijzigd.
In de eerste plaats wordt een inconsistentie voor de statiek van elektriciteitsopslag-eenheden opgelost. In de tweede plaats worden de voorwaarden over de fault-ride-through-capaciteit van synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type D gewijzigd. In de derde plaats worden de eisen voor het leveren van vraagsturing binnen de dode band door verbruiksinstallaties gewijzigd. Voor deze wijzigingen worden de Netcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit gewijzigd.

Wat is statiek?

Statiek is een instellingsparameter van elektriciteitsproductie-, en opslag-eenheden die ervoor zorgt dat het elektriciteitsnet waarmee deze zijn verbonden op een stabiele manier wordt bedreven.

Wat is fault-ride-through-capaciteit?

De fault-ride-through-capaciteit van een elektriciteitsproductie-eenheid bepaalt onder welke voorwaarden deze met het elektriciteitsnet verbonden moeten kunnen blijven op het moment dat er een storing in het elektriciteitsnet optreedt.

Wat is de dode band?

De dode band betreft een frequentiegebied waarbinnen van verbruiksinstallaties, die geen vraagsturing leveren, niet wordt verwacht dat zij frequentieondersteuning leveren.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?