Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit aansluittermijnen elektriciteit kleine aansluitingen

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit over de aansluittermijnen elektriciteit van kleine aansluitingen.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit van ACM staat dat de netbeheerder kleine aansluitingen binnen 18 weken moet realiseren. Als er voor de aansluiting geen graafwerkzaamheden nodig zijn, is de termijn 12 weken.

Een uitzondering op deze termijnen is als er sprake van congestie is. Dan is de termijn maximaal 52 weken, of korter als er eerder transportcapaciteit beschikbaar is. De netbeheerder moet eerst een zogenoemd congestierapport opstellen voordat hij deze langere termijn mag hanteren.

Kleine aansluitingen zijn aansluitingen tot en met 3 x 80 A op laagspanning (230 of 400 V). Dit zijn de aansluitingen die huishoudens en kleine zakelijke ondernemingen hebben.

Het is ook altijd mogelijk voor de aanvrager om met de netbeheerder een latere aansluitdatum af te spreken, zodat de oplevering van de aansluiting aansluit bij de planning van de aanvrager.

De ACM zal een apart besluit nemen over de aansluittermijn voor grootverbruikers.

Wat is de aanleiding van dit codebesluit?

De aansluittermijnen staan opgenomen in de Elektriciteitswet. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU blijkt dat deze termijnen niet in de wet mogen worden vastgelegd, maar dat deze door de ACM moeten worden vastgesteld. In dit besluit stelt de ACM deze termijnen voor kleinverbruikers vast.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Bijeenkomst aansluittermijnen 3 november 2022 openbaar (PDF - 326.93 KB)