Kruimelpad

Besluit

Codebesluit aanpassing Gebiedsindelingscode gas

21-02-2019

Deze uitzondering op de aansluitplicht was eerder geregeld in de Gebiedsindelingscode gas. Omdat dit nu op wetsniveau is geregeld, schrapt de ACM de uitzondering uit de Gebiedsindelingscode gas.

Netbeheer Nederland heeft daarnaast nog twee wijzigingen voorgesteld. Stedin heeft op 1 juli 2017 het beheer van de elektriciteits- en gasnetten in Weert overgedragen aan Enexis. Daarnaast heeft Enexis zijn naam gewijzigd van Enexis B.V. in Enexis Netbeheer B.V. Deze wijzigingen verwerkt de ACM met dit besluit.

Dit besluit zorgt eveneens voor een herziening van de artikelnummering en herformulering van de bepalingen in de Gebiedsindelingscode gas. De herformulering heeft geleid tot het schrappen van onderdelen van bepalingen die de ACM niet langer relevant acht om op te nemen, zoals de vestigingsplaats van de netbeheerder. De ACM volgt daarbij de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Vergelijkbare wijzigingen in de Gebiedsindelingscode elektriciteit heeft de ACM op 11 oktober 2018 vastgesteld.

Bekijk het besluit op Overheid.nl .

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?