Kruimelpad

Besluit

Codebesluit aanpassing Gebiedsindelingscode elektriciteit

12-10-2018

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Gebiedsindelingscode elektriciteit op voorstel van Netbeheer Nederland. Er zijn twee inhoudelijke aanpassingen. Het gaat om een naamswijziging van Enexis en om de overdracht van het beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Weert van Stedin aan Enexis. 

Daarnaast wordt met dit besluit de artikelnummering herzien en de formulering van de bepalingen aangepast. De herformulering heeft tevens geleid tot het schrappen van onderdelen van bepalingen die niet langer relevant zijn om op te nemen, zoals de netlengtes en de vestigingsplaats van de netbeheerder. De ACM volgt bij het vaststellen de Aanwijzingen voor de regelgeving omdat dit bijdraagt aan duidelijker regelgeving.

In het voorstel van Netbeheer Nederland is eveneens een wijziging in de Gebiedsindelingscode gas opgenomen. De ACM heeft Netbeheer Nederland verzocht het voorstel over de Gebiedsindelingscode gas aan te vullen, met het oog op de wijziging van de Gaswet die op 1 juli 2018 van kracht werd. Met deze wetswijziging is de wettelijke taak voor netbeheerders om verbruikers aan te sluiten gewijzigd, waardoor enkele bepalingen in de Gebiedsindelingscode gas moeten worden aangepast. Deze codewijziging ziet dus alleen op de gebiedsindeling voor elektriciteit.

Codebesluit aanpassing Gebiedsindelingscode elektriciteit op website Staatscourant 

Netbeheer Nederland heeft eveneens voorgesteld om de Gebiedsindelingscode gas te wijzigen. De ACM kan deze echter nog niet vaststellen vanwege de wijziging van de Gaswet op 1 juli 2018. Met deze wetswijziging is de wettelijke taak voor netbeheerders om verbruikers aan te sluiten gewijzigd, waardoor enkele bepalingen in de Gebiedsindelingscode gas moeten worden aangepast. De ACM besluit daarom op dat deel van het codevoorstel nadat Netbeheer Nederland het voorstel heeft aangevuld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?