Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb vernietigt besluit over maximumtarieven Essent in 2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 5 april 2022 het beroep van energieleverancier Essent tegen het opleggen van maximumtarieven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gegrond verklaard. De ACM was van oordeel dat enkele tarieven voor gas en elektriciteit van deze leverancier te hoog waren voor consumenten. De tarieven golden in de eerste helft van 2018. Het CBb heeft bepaald dat het onderzoek van de ACM naar de redelijkheid van de tarieven niet zorgvuldig is geweest en de ACM niet duidelijk aan Essent heeft gemotiveerd waarom haar tarieven onredelijk zijn. Het CBb heeft het besluit daarom vernietigd en komt hiermee niet toe aan de beoordeling of de tarieven van Essent wel of niet redelijk waren.

Het CBb vindt het besluit niet goed gemotiveerd omdat de ACM niet het hele besluit aan Essent bekend heeft gemaakt. De ACM maakt de ‘rekenmethode’ waarmee zij maximumtarieven vaststelt niet bekend omdat leveranciers met deze informatie de maximumprijzen van de ACM als uitgangspunt kunnen gaan nemen in plaats van te concurreren om de laagste prijs. Het CBb is het hier niet mee eens en vindt dat de ACM wel het hele besluit aan Essent bekend had moeten maken. Dat de ACM deze informatie alleen aan de advocaten van Essent ter beschikking heeft gesteld vindt het CBb niet genoeg. Omdat het CBb het besluit over de tarieven van Essent vernietigd heeft hoeft Essent de tarieven uit 2018 niet meer aan te passen.

Toezicht maximumtarieven door de ACM

Energieleveranciers mogen zelf hun energietarieven bepalen. De ACM ziet er wel op toe dat de energietarieven die consumenten moeten betalen voor gas en elektriciteit redelijk zijn. De ACM controleert  hierbij of energiebedrijven bovenop hun ‘inkoopprijs’ niet te hoge vergoedingen rekenen. Om dit te controleren moeten alle energieleveranciers jaarlijks aan de ACM laten weten welke tarieven zij hanteren voor hun verschillende contracten. Ook als leveranciers de tarieven gedurende het jaar veranderen, moeten zij dit melden bij de ACM. Als de ACM op basis van de aangeleverde tarieven vermoedt dat een leverancier mogelijk te hoge tarieven hanteert, doet de ACM verder onderzoek. Als hieruit blijkt dat een tarief onredelijk is, kan de ACM hier tegen optreden door zelf een maximumtarief voor gas en/of stroom voor deze leverancier vast te stellen. De ACM onderzoekt wat deze uitspraak van het CBb betekent voor het toezicht op de redelijkheid van tarieven voor elektriciteit en gas.