Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

CBb verlaagt kartelboete aan Janssen de Jong

09-05-2018

Het College Beroep bedrijfsleven (CBb) heeft op 8 mei 2018 uitspraak gedaan in het hoger beroep van bouwbedrijf Janssen de Jong tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Het CBb verlaagt de boete naar 463.000.

Overtreding kartelverbod

De ACM had een boete van 3.000.000 euro aan bouwbedrijf Janssen de Jong opgelegd omdat het bouwbedrijf het kartelverbod overtrad bij aanbestedingen in de provincie Limburg. Janssen de Jong en een andere kartellist wisselden informatie over hun inschrijving voorafgaand aan aanbestedingen uit. De ACM startte het onderzoek  naar aanleiding van informatie en tapverslagen van het OM.

De rechtbank vond de overtreding minder ernstig en verlaagde de boete naar 2.500.000 euro.

Hoger beroep

Janssen de Jong is niet in hoger beroep gegaan tegen de overtreding. Het hoger beroep ging alleen over de vraag of de boete van 2.500.000 euro – na verlaging door de rechtbank – evenredig is.

De ACM besloot om een boete van 3.000.000 euro op te leggen omdat  Janssen de Jong al vaker is beboet voor kartelovertredingen in de bouwfraude (recidivist). De ACM achtte een hoge boete  nodig om daadwerkelijke afschrikwekkende werking van het boetebesluit te bereiken.

Uitspraak CBb

Het CBb oordeelt dat de ACM een boete voor de overtreding mocht opleggen. Echter, het CBb oordeelt dat de ACM onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het feit dat Janssen de Jong eerder is beboet, dwingt tot een totale boete van 3.000.000 euro. Het CBb is het wel eens met de ACM dat het opnieuw overtreden van het kartelverbod reden is om de basisboete te verhogen. Het CBb doet de zaak zelf af en verhoogt de basisboete met 100% op grond van de Boetecode, wat leidt tot een boete van 463.000 euro. Deze boete wordt door het CBb als passend en geboden geacht.

Deze uitspraak is onherroepelijk.