Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Castik Capital wil TBAuctions en TWA Holding overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Castik Capital S.à.r.l. wil via onder haar beheer staande fondsen zowel TBAuctions B.V. als TWA Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 30 november 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Castik Capital S.à.r.l. is een investeringsmaatschappij;
  • TBAuctions B.V. is exploitant van diverse digitale platforms en marktplaatsen voor de veiling van goederen en eigendommen;
  • TWA Holding B.V. is een zusteronderneming van TBAuctions B.V. en gespecialiseerd in de taxatie van roerende en onroerende goederen en van intellectuele eigendom.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355